Kategorie Aplikační software

Úlohy budou zadávány a vyhodnocovány ve dvou kategoriích:

Tyto kategorie jsou stejně jako ostatní kategorie Soutěže v programování určeny zájemcům o práci na počítačích, kteří umí víc, než školní látku a práce s počítačem je pro ně koníčkem.

Pro lepší představu zveřejňujeme na tomto místě náměty pro soutěžní úlohy okresních kol.

Pro inspiraci je možné použít i zadání minulého ročníku:
- tvorba webu - krajská kola
- tvorba webu - ústřední kolo
- kancelářské aplikace - krajská kola
- kancelářské aplikace - ústřední kolo

Pokud dokážete vyřešit během 3 hodin alespoň 3 úlohy ze zde uvedených, můžete o účasti v soutěži uvažovat.
A pokud u Vás ještě nejsou propozice obvodního kola zveřejněny a nevíte, kde se k soutěži přihlásit, kontaktujte nejbližší Dům dětí a mládeže, případně si najděte na tomto webu kontakt na pořadatele krajského kola - ten má přehled, kde se okresní kola pořádají.

Úlohy k užití kancelářských aplikací

Zdroj
Přijímací řízení PDF ODS Martin Lána, ZŠ Máchovo náměstí a Jednota školských informatiků
Formátování PDF ODT Martin Lána, ZŠ Máchovo náměstí a Jednota školských informatiků
Formát odstavce - text DOC ODT MICHÁLEK, David. Metodický portál, Digitální učební materiály: „Formát odstavce“ [online]. 18. 10. 2010. [cit. 10. 02. 2011]. ISSN 1802-4785
Logické funkce (řešení XLS - ODS) XLS ODS ČIŽMÁROVÁ, Lenka. Metodický portál, Digitální učební materiály: „Funkce v tabulkovém kalkulátoru“ [online]. 04. 02. 2011. [cit. 10. 02. 2011]. ISSN 1802-4785
Náklady na pohonné hmoty - předloha XLS ODS KOČOVÁ, Kamila. Metodický portál, Digitální učební materiály: „Náklady na pohonné hmoty“ [online]. 11. 01. 2011. [cit. 10. 02. 2011]. ISSN 1802-4785
Dva příklady - 1 XLS ODS KOČOVÁ, Kamila. Metodický portál, Digitální učební materiály: „Dva příklady“ [online]. 06. 09. 2010. [cit. 10. 02. 2011]. ISSN 1802-4785
Dva příklady - 2 XLS ODS KOČOVÁ, Kamila. Metodický portál, Digitální učební materiály: „Dva příklady“ [online]. 06. 09. 2010. [cit. 10. 02. 2011]. ISSN 1802-4785
Tvorba tabulky ve Wordu 2007 DOC ODT WOLF, Josef. Metodický portál, Digitální učební materiály: „Tvorba tabulky ve Wordu 2007“ [online]. 12. 08. 2010. [cit. 10. 02. 2011]. ISSN 1802-4785
Excel a Calc pro pokročilé XLS ODS SOKOLÁŘ, Tomáš. Metodický portál, Digitální učební materiály: „Excel a Calc pro pokročilé“ [online]. 13. 07. 2009. [cit. 10. 02. 2011]. ISSN 1802-4785
Hrátky s textem XLS ODS SOKOLÁŘ, Tomáš. Metodický portál, Digitální učební materiály: „Hrátky s texty“ [online]. 05. 12. 2008. [cit. 10. 02. 2011]. ISSN 1802-4785
Hrátky s daty XLS ODS SOKOLÁŘ, Tomáš. Metodický portál, Digitální učební materiály: „Hrátky s daty“ [online]. 24. 08. 2008. [cit. 10. 02. 2011]. ISSN 1802-4785
Hromadná korespondence DOC ODT ŠIMEK, Milan. Metodický portál, Digitální učební materiály: „Hromadná korespondence“ [online]. 27. 05. 2008. [cit. 10. 02. 2011]. ISSN 1802-4785
Pracovní list - tabulátory DOC ODT BROŽ, Zdeněk. Metodický portál, Digitální učební materiály: „Pracovní list Tabulátory“ [online]. 22. 01. 2008. [cit. 10. 02. 2011]. ISSN 1802-4785
Typografie - základní pravidla DOC ODT VÁVRA, Václav. Metodický portál, Digitální učební materiály: „Typografie - základní pravidla“ [online]. 26. 06. 2009. [cit. 10. 02. 2011]. ISSN 1802-4785
Regionální soutěž MS Office - část Word PDF   KVIC a Mendelova střední škola
Excel 2007 - příklad PDF   KVIC a Mendelova střední škola

 

Úlohy k tvorbě webových stránek

Zdroj

Tvorba webu

PDF DOC Martin Vondráček, Stanice techniků Vyšehrad
Tvorba jednoduchého webu PDF ODT Martin Lána, ZŠ Máchovo náměstí a Jednota školských informatiků

 

Průvodní dopis Jednoty školských informatiků - informace o rešerši

PDF DOC JSI
Maturita Informatika - základní obtížnost PDF   CERMAT
Maturita Informatika - vyšší obtížnost PDF   CERMAT
Mistrovství ČR v grafických disciplínách DOC soubory Národní ústav národního vzdělávání
Soutěž ve wordprocessingu 2007-2010   soubory Národní ústav národního vzdělávání
Pro organizátory okresních kol můžeme doporučit časopis Rozhledy, který vydává Státní těsnopisný ústav. V každém čísle lze nalézt zadání na Wordprocessing, texty k opisu a ke korektuře textu a velké množství dalších užitečných článků a informací. Jedno číslo časopisu stojí 12-15 Kč, dle množství výtisků, které objednáte: http://www.nuov.cz/statni-tesnopisny-ustav/rozhledy-casopis-pro-pisemnou-a-elektronickou-komunikaci
Na stránkách Státního těsnopisného ústavu lze také naleznout řadu publikací určených k výuce písemné a elektronické komunikace a ke všemu, co se této problematiky dotýká: http://www.nuov.cz/statni-tesnopisny-ustav/publikace-a-pomucky
Státní těsnopisný ústav organizuje Mistrovství republiky v grafických předmětech pro žáky středních škol a spolupracuje s některými institucemi ( Interinfo etc.) a řadou škol na jejich soutěžích, na kterých se podílí buď tvorbou zadání nebo přímou participací na organizaci. Některé z nich naleznete na tomto odkazu:http://www.nuov.cz/statni-tesnopisny-ustav/souteze
Open Office - karta rychlé nápovědy Calc PDF ODG OPENOFFICE
Open Office - karta rychlé nápovědy Writer PDF ODG OPENOFFICE

Metodické materiály na této stránce byly shromážděny ve spolupráci s Jednotou JŠI, tvorba úloh pro krajská a ústřední kola probíhá pod vedením ústřední poroty soutěže bez institucionální spolupráce s tímto sdružením. Na tvorbě všech úloh spolupracují jako jednotlivci učitelé informatiky ze základních a středních škol.