Hodnocení úlohy 1

Funkčnost
Korektní načtení dat, rozpoznání špatného formátu zadání 1 bod
Rozpoznání neexistujícího data (35.14.98) 1 bod
Výpis správného rozdílu 2 body
Rozumné chování v případě zadání pozdějšího data na prvním místě (3.1.98-1.1.98) 2 body
Efektivita
Přepočty a analýza stringu jsou řešeny procedurami 1 bod
Nevyskytuje se cyklus pro počítání dnů uplynulých za určitý počet měsíců (to se dá předpočítat) 1 bod
Nejsou žádné zbytečné proměnné 1 bod
Dokumentace
Přehledný zdrojový text 0,25 b.
Rozumné výstižné pojmenování proměnných 0,25 b.
Přiměřené komentáře 0,5 b.

Hodnocení úlohy 2 - žáci

Funkčnost
Načtení vzdálenosti, rozpoznání mezí 1 bod
Vykreslení os 1 bod
Řádné vykresení křivky 4 body
Efektivita
Výpočty prováděny pro jednotlivé body obrazovky (vhodně velký krok=1 pixel) 1 bod
Volitelné parametry jako kostanty (efektivně lze změnit) 1 bod
Nejsou žádné zbytečné proměnné 1 bod
Dokumentace
Přehledný zdrojový text 0,25 b.
Rozumné výstižné pojmenování proměnných 0,25 b.
Přiměřené komentáře 0,5 b.

Hodnocení úlohy 2 - mládež

Funkčnost
Načtení vzdálenosti, rozpoznání mezí, vykreslení os 1 bod
Řádné vykresení křivky 2 body
Zobrazení animace 2 body
Animace budí dojem otáčejícího se kotouče (ne pouhého posunu) 1 bod
Efektivita
Výpočty prováděny pro jednotlivé body obrazovky (vhodně velký krok=1 pixel) 1 bod
Pro mazání animace použit XORPUT (mazání animovaného obrazu neničí cokoliv jiného) 1,5 body
Nejsou žádné zbytečné proměnné 0,5 b.
Dokumentace
Přehledný zdrojový text 0,25 b.
Rozumné výstižné pojmenování proměnných 0,25 b.
Přiměřené komentáře 0,5 b.

Hodnocení úlohy 3

Funkčnost
42! ... 9 1 bod
999! ... 246 1 bod
1998! ... 496 1 bod
299792458! ... 74948108 1 bod
2000000000! ... 500000061 1 bod
16! ... 3 1 bod
Efektivita
Algoritmus s čas. složitostí O(n) 3 body
Dokumentace
Přehledný zdrojový text 0,25 b.
Rozumné výstižné pojmenování proměnných 0,25 b.
Přiměřené komentáře 0,5 b.

Hodnocení úlohy 4

Funkčnost
Přečíst soubor a zobrazit 1 bod
Zobrazit správně samostatné čáry 1,5 bodu
Zobrazit správně šikmé čáry, rohy 2 body
Zobrazit správně elipsu a plochu 1,5 bodu
Efektivita
Dle uvážení 3 body
Dokumentace
Přehledný zdrojový text 0,25 b.
Rozumné výstižné pojmenování proměnných 0,25 b.
Přiměřené komentáře 0,5 b.

Hodnocení úlohy 5 - žáci

Funkčnost
Schopnost načíst cestu z příkazové řádky 1 bod
Zadání cesty, oznámení případu, že neexistuje 1 bod
Program dobře pracuje v adresáři bez podadresářů 1,5 bodu
Program pracuje i v adresáři s podadresáři 1,5 bodu
Vypisuje počty souborů a podadresářů 1 bod
Efektivita
Každý adresář se čte jen jednou 1 bod
Velikost souboru zjišťuje přímo přes prohledávání adresáře 1 bod
Nejsou žádné zbytečné proměnné 1 bod
Dokumentace
Přehledný zdrojový text 0,25 b.
Rozumné výstižné pojmenování proměnných 0,25 b.
Přiměřené komentáře 0,5 b.

Hodnocení úlohy 5 - mládež

Funkčnost
Parametr na příkazové řádce 1 bod
Umí zjišťování délky souborů 1 bod
Funkční 3 body
- Porovnává jen délku -2 b.
- Ukládá si data do statické paměti (umí jen omezenou hloubku adresářů nebo jen málo souborů) -1 b.
Umí zápis výsledků do souboru 1 bod
Efektivita
Před porovnáváním souborů srovná délku 1 bod
Délky souborů si ukládá do paměti, to znamená nezjišťuje si je znovu a znovu 1 bod
Data uložena ve vhodné struktuře (např. hash-tabulka, nebo seřazené pole prohledávané půlením intervalu) 1 bod
Dokumentace
Přehledný zdrojový text 0,25 b.
Rozumné výstižné pojmenování proměnných 0,25 b.
Přiměřené komentáře 0,5 b.

Hodnocení úlohy vizuální nástroje

Funkčnost
Správné zobrazení pohybujících se letadel 2 body
Zobrazení parametrů letadel a průběžného času 1 bod
Správné zadávání změn parametrů a jejich vykonání 2 body
Správné mezní hranice parametrů a změn 1 bod
Za plně funkční rozšiřující úkol 1 - 3 3 body
Za plně funkční rozšiřující úkol 4, 5 2 body
Poznámka: body za rozšiřující vlastnosti pouze při zcela splněném základním zadání
Efektivita
Praktičnost ovládání a vzhled 3 body
Dokumentace
Přehledný zdrojový text 0,25 b.
Rozumné výstižné pojmenování proměnných 0,25 b.
Přiměřené komentáře 0,5 b.