Hodnocení úlohy Bludiště

Funkčnost
Správné vykreslení všech čtyř bludišť 1 bod
Nalezení nejkratší cesty v 1. bludišti 1 bod
Nalezení nejkratší cesty v 2. bludišti 1 bod
Nenalezení nejkratší cesty v 3. bludišti 1 bod
Nalezení nejkratší cesty ve 4. bludišti (POZOR!!! blud4.txt je pro porotu jiné než pro soutěžící) 1 bod
Přehledné vykreslení nejkratší cesty (šipky určující směr) 1 bod
Efektivita
Reprezentace bludiště jako grafu 1 bod
Přizpůsobení grafové reprezentace úloze -- např. jednotlivé uzly jsou uloženy v matici 1 bod
Separátní úkládání kandidátů na nejkratší cestu (to v ukázkovém řešení není obsaženo -- vždy se prohledává celé bludiště) 1 bod
Dokumentace
Přehledné členění zdrojového textu 0,25 bodu
Výstižné a dlouhé pojmenování proměnných 0,25 bodu
Komentáře 0,5 bodu

Hodnocení úlohy HexView

Funkčnost
Správné počáteční načtení a zobrazení souboru 1 bod
Zobrazení obsahu souboru v šestnáctkové soustavě 1 bod
Pohyb dolů pomocí ENTER a mezerníku 1 bod
Pohyb pomocí kurzorových šipek 1 bod
Pohyb pomocí PageDown a PageUp 1 bod
Ošetření existence souboru, jeho délky; opuštění programu pomocí ESC 1 bod
Efektivita
Čtení souboru po celých blocích 1 bod
Uložení celého souboru v paměti 1 bod
Urychlení výpisu použitím přímého přístupu do VRAM nebo unity CRT či obdobné 1 bod
Dokumentace
Přehledné členění zdrojového textu 0,25 bodu
Výstižné a dlouhé pojmenování proměnných 0,25 bodu
Komentáře 0,5 bodu

Hodnocení úlohy Analýza obrázku

Funkčnost
Přečtení souboru a zobrazeni obrázku 1 bod
Určení počtu objektů 2 body
Rozlišení jednotlivých objektů na kruhy a kříže 3 body
Efektivita
Určení objektu pomocí přebarvení sousedících bodů 3 body
Dokumentace
Přehledné členění zdrojového textu 0,25 bodu
Výstižné a dlouhé pojmenování proměnných 0,25 bodu
Komentáře 0,5 bodu

Úloha se skládá ze dvou programů:
PisObraz.exe - připraví soubor pro testování
CtiObraz.exe - předvede příklad správného řešení úlohy
Pozn.: Oba programy vyžadují jeden parametr, název souboru.