Soutěž dětí a mládeže v programování

14.ročník 1999/2000

oblastní kola

Starší žáci

Napište program napodobující kalkulačku. Kalkulačka pracuje v zadané číselné soustavě (dvojková, desítková, šestnáctková). Číselná soustava se dá měnit v průběhu výpočtu. Šestnáctková soustava užívá vedle číslic velká písmena anglické abecedy (postupně 0 až 9, A až F). Program by měl mít tyto funkce:

 1. Převod mezi soustavami
 2. Základní aritmetické operace (sčítání, odčítání, násobení, dělení)
 3. Paměť jedna
 4. Závorky
 5. Zvyšte přesnost kalkulačky na 250
 6. Druhá mocnina a odmocnina

Poznámka: Bude hodnoceno rovněž grafické zobrazení kalkulačky.
Bod 6 pouze po splnění bodů 1-5.

Na řešení máte 3 hodiny.

Vyhodnocení: 60 celkem

 1. 8 bodů
 2. 4 body
 3. 2 body
 4. 6 body pro jednu úroveň / +12 bodů za vnořené (32)
 5. 18
 6. 3 body mocnina / +7 bodů odmocnina

30 efektivita

5 bodů za zobrazeni

25 volné hodnocení


Mládež

Napište program napodobující kalkulačku. Kalkulačka pracuje v zadané číselné soustavě. Číselná soustava se dá měnit v průběhu výpočtu. Uvažujte číselné soustavy: 2 až 36. Soustavy větší než 10 užívají velká písmena anglické abecedy (postupně 0 až 9, A až Z). Program by měl mít tyto funkce:

 1. Převod mezi soustavami
 2. Základní aritmetické operace (sčítání, odčítání, násobení, dělení)
 3. 36 pamětí
 4. Závorky
 5. Zvyšte přesnost kalkulačky na 2100
 6. Druhá mocnina a odmocnina

Poznámka: Bude hodnoceno rovněž grafické zobrazení kalkulačky.

Na řešení máte 3 hodiny.

 

Vyhodnocení: 60 celkem

 1. 8 bodů
 2. 4 body
 3. 4 body
 4. 4 body pro jednu úroveň / +8 bodů za vnořené (28)
 5. 20
 6. 4 body mocnina / +8 bodů odmocnina

30 efektivita

5 bodů za zobrazení

5 bodů za použití pole pro paměti

20 volné hodnocení