P Ř I H L Á Š K A

na

Ústřední kolo Soutěže v programování

21. – 23.6. 2013

Duncan,  Janské Lázně

 

Kraj: 

Soutěžící:  programovací jazyky     žáci     mládež
                aplikační software  kancelářské aplikace     tvorba webu
 

Jméno a příjmení: 

Adresa:
    PSČ        
    obec        
    ulice, číslo 

Datum narození:               Telefon:

e-mail: 

IČ školy:             Jméno a příjmení doprovodu (pokud jej znáte)

Vývojové prostředí:   
                upřesnění:

Vlastní notebook na soutěž: ano  ne

       

Pokud chcete poslat přihlášku běžnou poštou:

Ing. Jana Ševcová, NIDM MŠMT, Na Poříčí 1035/4, 115 30 Praha 1, jana.sevcova@nidm.cz

 

 

ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ 

 

Žádáme o uvolnění Vašeho žáka .......................................................................

narozeného dne .................................... z vyučování dne 21. června 2013.

Jmenovaný se účastní Ústředního kola Soutěže dětí a mládeže v programování
ve dnech 21. - 23. června 2013.

Ing. Jana Ševcová
Národní institut dětí a mládeže
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR