P Ř I H L Á Š K A

na

Ústřední kolo Soutěže v programování

22. – 24.6. 2012

Duncan,  Janské Lázně

 

Kraj: 

Soutěžící:  programovací jazyky    žáci     mládež
                aplikační software  kancelářské aplikace     tvorba webu
Doprovod:  vedoucí družstva     ostatní doprovod

Jméno a příjmení: 

Adresa:
    PSČ        
    obec        
    ulice, číslo 

Datum narození: 

e-mail: 

Vývojové prostředí:   
                upřesnění:

Vlastní notebook na soutěž: ano  ne

       

Pokud chcete poslat přihlášku běžnou poštou:

Ing. Jana Ševcová, NIDM MŠMT, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1
Fax: 271 746 915, jana.sevcova@nidm.cz

 

 

ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ 

 

Žádáme o uvolnění Vašeho žáka .......................................................................

narozeného dne .................................... z vyučování dne 22. června 2012.

Jmenovaný se účastní Ústředního kola Soutěže dětí a mládeže v programování
ve dnech 22. - 24. června 2012.

Ing. Jana Ševcová
Národní institut dětí a mládeže
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR