Pokyny k prohlížení materiálů z finále soutěže v programování – 2010

Ukázkové řešení

Spuštění ukázkového programu v dávkovém režimu

Program se spouští z příkazové řádky:

krunimir jméno_programu.txt počet_tahů výstup.png

např.

krunimir spirala.txt 0 spirala.png

Spuštění ukázkového programu v interaktivním režimu

Ukázkový program lze využívat i interaktivně v prostředí webového prohlížeče. Postup je následující:

Ukázková data

Prohlížet ukázkové programy a jejich vykreslení