Propozice Mistrovství ČR v programování 2003

Vyhlašovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Garant
Institut dětí a mládeže MŠMT
Pořadatel
Institut dětí a mládeže MŠMT a Stanice techniků Vyšehrad Praha 2
ve spolupráci se Školou v přírodě Duncan, Janské Lázně
Organizační štáb
Olina Králíková – IDM MŠMT
Jiří Olmer – STV Praha 2
Porota
Předseda poroty: Jiří Olmer
Předsedové porot v jednotlivých kategoriích:
Starší žáci - Ing. Petr Odehnal
Mládež - RNDr. Petr Láf
Soutěžní kategorie
Vyšší programovací jazyky
žáci: od 7. ročníku ZŠ do ukončení povinné školní docházky
mládež: studenti SŠ do 19 let
Výpočetní technika a soutěžní jazyky
Pořadatel zajistí počítače typu PC Intel Celeron s OS Win2K a programovacími jazyky Borland Delphi 6.0, Borland C++Builder 5, Borland JBuilder 7, Forte for Java CE 3.0, MS Visual Basic 6.0, MS Visual C++ 6.0. Při požadavku soutěžících uvedených v přihlášce může pořadatel doinstalovat i DOSové Borland Pascal 7.0 a C++ 3.0, další programy při dodání soutěžícími nejméně týden před soutěží a doložením platné licence.
Ze soutěže budou vyloučena řešení, která budou obsahovat knihovny nevytvořené v průběhu soutěže. Výjimku tvoří firemní knihovny odsouhlasené před zahájením soutěže porotou.
Nominace
Nominaci na Mistrovství České republiky soutěže dětí a mládeže v programování provedla Ústřední porota na základě výsledků krajských kol. Seznam účastníků obdrželi organizátoři krajských kol, kteří zajistí účast krajského družstva včetně doprovodu. Doprovod soutěžního družstva tvoří jedna dospělá osoba, která zodpovídá za soutěžící svého družstva po celou dobu soutěže včetně dopravy.
Přehled postupujících je uveden na www.stv.cz/pgm_cr.
Vybavení soutěžících
Hygienické potřeby, psací potřeby, přezůvky.
Protesty
Protesty přijímá předseda poroty písemně od vedoucích delegací do 15 minut od zveřejnění oficiálních výsledkové listiny s vkladem 50,- Kč.
Ceny a odměny
Všichni soutěžící získají diplom a věcné ceny.
Ubytování a stravování, slavnostní zahájení a vyhlášení výsledků
Škola v přírodě Duncan, Janské Lázně, parkoviště u budovy.
Vzhledem k tomu, že MŠMT nehradí účastníkům soutěže ubytování ani stravování (vyhláška MŠMT ČR 431/1992 Sb., ve znění novely č. 182 ze dne 10. 7. 1998), bude od účastníků vybrán příspěvek ve výši 200,- Kč.
Cestovné
Bude proplaceno soutěžícím a vedoucím družstev na místě na základě jízdenky, kupujte tedy jízdenku na cestu tam i zpět zvlášť, jinak nemůže být cestovné proplaceno. Při cestě osobním automobilem bude proplaceno cestovné ve výši jízdného hromadným dopravním prostředkem a to pouze řidiči vozidla, bez ohledu na to, kolik osob vezl.
Dopravní prostředek Děti Dospělí
Osobní vlak vždy vždy
Autobus vždy vždy
Autobus + místenka nad 100 km vždy
Rychlík 2. třída nad 100 km vždy
Příplatek EC/IC neproplácí se neproplácí se
Doprava na Školu v přírodě Duncan, Lesní ulice 210-211, Janské Lázně:

Dotazy

Jiří Olmer, STV Praha 2, Vratislavova 15
224 920 805, , jiri.olmer@stv.cz
 
Olina Králíková, IDM MŠMT, Sámova 3, 101 00 Praha 10
271 746 982, Fax: 271 746 923, kralikova@idm-msmt.cz