Program Mistrovství ČR v programování 2003

Pátek 20. června 2003
16:00 – 17:30 Příjezd a prezence, ubytování
18:00    Večeře
19:00    Slavnostní zahájení soutěže
20:00    Osobní volno, zasedání ústřední poroty
 
Sobota 21. června 2003
7:30    Budíček
8:00    Snídaně
9:00 - 13:00 Soutěž kategorie mládež
13:00 - 13:45 Oběd
14:00 - 18:00 Soutěž kategorie st. žáci, hodnocení úkolů porotou
19:00    Večeře
21:00    Zveřejnění oficiální výsledkové listiny (pokud porota dokončí hodnocení)
21:30    Osobní volno
 
Neděle 22. června 2003
7:30    Budíček
8:00    Snídaně
8:30    Zveřejnění oficiální výsledkové listiny (pokud nebudou výsledky oznámeny 21.6.)
9.30    Slavnostní vyhlášení výsledků
11.00    Závěr soutěže, odjezd