Zadání úlohy

Název souboru s programem je:

KNN.přípona, kde K je kategorie tedy M nebo Z a NN je startovní číslo autora programu.

Případné pomocné soubory (například knihovny) mají označení KNNxx. přípona.

 

Kontrola pravopisu

Napište program, který bude sloužit k automatické kontrole pravopisu v textových souborech. Pravopis kontrolujte oproti slovníku přípustných slov, který je uložen v souboru dict.txt.

Úloha 1:

Program se bude spouštět z příkazové řádky a bude mít dva parametry – soubor s textem ke kontrole a výstupní soubor. Program se tedy bude spouštět příkazem:

kontrola.exe vstup.txt vystup.txt

Ve výstupním souboru program před všechna slova, která nenalezl ve slovníku, doplní znak #.

Příklad:

vstup.txt

Skákal pes přes oves přes zlnou louku.

vystup.txt

Skákal pes přes oves přes #zlnou louku.

Úloha 2:

Pokud je program spuštěn bez parametrů, pracuje v interaktivním režimu. Umožní uživateli pohodlný výběr vstupního a výstupního souboru. Pokud se ve vstupním souboru nalezne neznámé slovo, program jej zobrazí i s okolním textem a umožní je uživateli opravit. Opravený text se ukládá do výstupního souboru.

Úloha 3:

Rozšiřte program o možnost přidávání nových slov do slovníku během kontroly souboru.

Úloha 4:

Dále program rozšiřte tak, aby pro neznámá slova v textu nabízel i jejich nahrazení podobnými slovy ze slovníku.