Vytvoření propozic oblastního kola

Tato stránka vám má pomoci při vytvoření propozic oblastního kola Souteže dětí a mládeže v programování. Stačí do připravených polí podle návodu vyplnit všechny potřebné údaje. Vytvořené propozice lze velice snadno opravit, takže se nebojte vyplňování formuláře a vše si zkuste. Připomínky a dotazy směřujte na Jirku Koska.

Obecné informace

Vyberte kraj, ve kterém se soutěž koná:
Vyberte datum konání oblastního kola:
Pořadatel:Příklad:
Dům dětí a mládeže Arthura Denta
Adresa pořadatele:Příklad:
Jan Novák
Astronautů 16/239
321 99  Plzeň
tel.: 0234/12 34 56
fax.: 0234/12 34 62
e-mail: barak@dent.cz
WWW: http://www.dent.cz/soutez/
Ředitel soutěže:Příklad:
Doc. Jan Patočka
Předseda poroty:Příklad:

Poznámka: předsedou poroty je vždy zástupce ustřední poroty.
Ing. Jiří Výborný
Další členové poroty:Příklad:
Jan Novák
Václav Procházka
Jana Šulíková
Kateřina Pokorná

Soutěžní kategorie

V každé oblasti se soutěží v kategorii vyšší programovací jazyky. Tato kategorie je dále dělena nad dvě kategorie starší žáci a mládež. Každá tato kategorie má svého předsedu poroty.
Předseda kategorie vyšší programovací jazyky starší žáci:
Předseda kategorie vyšší programovací jazyky mládež:
V letošním roce se poprvé koná nová kategorie vizuální programovací nástroje. Ve všech oblastech nejsou však podmínky potřebné pro její uspořádání. V těchto oblastech se pak zadání předá s týdenním předstihem soutěžícím, kteří je vypracují samostatně.
Kategorie vizuální nástroje: je pořádána
není pořádána
Předseda poroty kategorie vizuální nástroje:
Podle potřeb může v oblasti proběhnout soutěž i v dalších nepostupových kategoriích. U každé uveďte její název, předsedu poroty a podmínku pro soutěžící (viz vzor).
Karel, Logo Ing. Jan Předseda
Kategorie je určena žákům 1. až 4. třídy ZŠ.
1. doplňková kategorie
2. doplňková kategorie
3. doplňková kategorie
4. doplňková kategorie
5. doplňková kategorie
Pokyny pro soutěžící (do tohoto pole zadajte pokyny jako čas a místo prezentace účastníků apod.):
Po stisknutí tlačítka se zobrazí propozice vytvořené přesně podle vašich požadavků

© Jiří Kosek 1998